ทรัพยากร

Catalog

ชุดปิดแผลผ่าตัด BI-FIX

LOOPIX อุปกรณ์ยึดท่อระบายน้ำบาดแผล

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าประสาทและกล้ามเนื้อ DVT-A

อุปกรณ์ลดแรงตึงผิว

CLEANIX เครื่องฉีดน้ำล้างแผล

อุปกรณ์ห้ามเลือดหลอดเลือดแดงเรเดียล

thThai

Contact Form

Contact Form